مطالب مرتبط:

نیاز مندی های توسعه‌ ای ولایت غور از سوی کابینه بررسی می‌شود

غور در مرکز افغانستان از جمله ولایات ناامن است و روز گذشته همزمان با سفر آقای غنی، افراد وابسته به گروه داعش، ۷ غیر نظامی و حدود ۵۰۰ راس مواشی را با خود بردند.

مطالب اخیر