مطالب مرتبط:

هدف اصلی عملیات در قندز سران طالبان بودند که اعضای خانه واده های شان هم کشته شدند

به دنبال عملیات نظامی نیروهای امنیتی به کمک نیروهای خارجی در ولایت قندز و واردشدن تلفات به غیر نظامیان، وزارت دفاع و فرمان‌دهی حمایت قاطع می‌گویند هدف این عملیات سران و اعضای کمیسیون نظامی طالبان در قندز بود.

مطالب اخیر