مطالب مرتبط:

به زودی روی برگزاری لویه جرگه توافق خواهد شد

پیام آفتاب: رهبران حکومت وحدت ملی در آینده نزدیک روی برگزاری انتخابات و فرا خواندن لویه جرگه تعدیل قانون اساسی سران حکومت توافق خواهند کرد.

مطالب اخیر