مطالب مرتبط:

دولت در راستای تامین امنیت خبرنگاران دست از کارهای نمایشی بردارد

خبرنگاران هرات از دولت می‌خواهند تا گام‌های عملی را برای تامین امنیت رسانه‌ها برداشته و دست از کارهای نمایشی بردارند.

مطالب اخیر