مطالب مرتبط:

۲۵درصد از ۴۵هزار شورشی در افغانستان جنگ جویان خارجی اند

در حال حاضر ۴۵ هزار تن از نیروهای شورشی در افغانستان حضور دارند که ۲۰ تا ۲۵ درصد آنان را جنگ‌جویان خارجی تشکیل می‌دهند.

مطالب اخیر