مطالب مرتبط:

پاکستان دوباره بدون هماهنگی افغانستان در تورخم دروازه می‌سازد

یک منبع آگاه در کاخ ریاست جمهوری افغانستان از اقدام مجدد و تحریک‌آمیز پاکستان در منطقه مرزی تورخم برای ساخت یک دروازه و بدون اطلاع به مقامات دولت وحدت ملی خبر داد

مطالب اخیر