مطالب مرتبط:

مجلس از پنهان ماندن نتایج بررسی ترور شخصیت های ملی انتقاد کرد

رییس مجلس و برخی اعضای شورای ملی از پنهان ماندن نتایج بررسی حوادث تروریستی بر شخصیت های ملی کشور انتقاد کردند.

مطالب اخیر