مطالب مرتبط:

۹۷ تن از افسران در غرب کشور سند فراغت دریافت کردند

قوماندان مرکز تربیوی پولیس ملی زون انصار از فارغین خواست تا از اندوخته‌های خود که در طی این مدت کسب کرده‌اند در وظایف روزمره استفاده کرده و مطابق به قانون دولت جمهوری اسلامی عمل نمایند.

مطالب اخیر