مطالب مرتبط:

با توافق خانواده به عنوان جانشین و عضو شورای رهبری در حزب حرکت اسلامی انتخاب شده ام

سیدخلیل الله انوری؛ مشاور ارشد شورای امنیت ملی افغانستان و فرزند مرحوم استرجنرال سیدحسین انوریره رهبر فقید حزب حرکت اسلامی افغانستان می گوید که با توافق خانواده به عنوان جانشین و عضو شورای رهبری در حزب حرکت اسلامی انتخاب شده ام

مطالب اخیر