مطالب مرتبط:

در نتیجه انفجار ماین مقناطیسی در کابل یک تن زخمی شد

در نتیجه انفجار ماین مقناطیسی در پروان سوم شهر کابل یک تن زخم برداشت. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که ماین در موتر پولیس که مربوط به قوماندانی امنی...

مطالب اخیر