مطالب مرتبط:

قابل توجه وزارت خارجه افغانستان (عکس)

به تفاوتی سفارت افغانستان در برلین و نمایندگی های افغانستان در بن و منش در مورد هویت به اصطلاح جوان افغانستانی سفارت افغانستان در برلین با شنیدن این خبر به خود زحمت نداد از هویت اصلی این جوان گویا افغانستانی ساله معلومات بگیرد و از افغانستانی بودن این جوان ساله اطمینان پیدا کند تا از این بیشتر در آلمان و کل اروپا نام افغانستان را با تروریسم داعشی نشناسند و همین قدر که طالبان در افغانستان بد نامی بوجود آورده اند کافی باشد این درحالی است که نام افغانستان در جهان بعنوان تروریستان داعشی در اروپا سر زبان ها افتاده است بدون آنکه سفارت افغانستان از افغانستانی بودن این جوان اطمینان حاصل کند از ساعت شام دوشنبه گزارش هایی درتمام رسانه های آلمان منتشر شد که یک جوان ساله اهل افغانستان در قطار مسافرتی، مسافر را با چاقو و تبر به شدت مجروح نموده است و پس از متوقف شدن قطار با ترمز یا برک اضطراری در حال فرار توسط پولیس کشته شده است گویا در خانه این جوان ساله افغانستانی یک نارنجک با یک پرچم نقاشی شده داعش پیدا شده است و فیلم تبلیغاتی داعش که گویا این جوان یکی از اعضای شان می باشد، مرتب در رسانه به نشر می رسد در طول روز کاشناسان آلمانی و مقام های متخصص تروریسم، افغانستانی بودن این جوان را مورد سوال قرار داده و می گویند از خانه وی سند پاکستانی پیدا شده است یکی از متخصصان ترورسیم در تلویزیون اول آلمان ساعت شام سه شنبه گفته این جوان به زبان پشتو با لحجه بخصوص پاکستانی ها حرف می زند او همچنین می گوید این تازگی ندارد که اغلب پاکستانی ها خود را بعنوان افغانستانی معرفی نموده، پناهندگی می گیرند چون شانس قبولی افغانستانی ها به مراتب بیشتر از پاکستانی ها می باشد در گزارش ها مرتب آمده است که این جوان سال قبل، یعنی به سن ساله بدون پدر و مادر به آلمان آمده و پناهندگی اش قبول شده است سفارت افغانستان به خوبی می داند افغانستانی هایی که پاسپورت آبی پناهندگی در آلمان می گیرند در آن هویت شان مشخص نمی باشد یعنی اهل افغانستان بودن آنها پس از بررسی دقیق در سفارت افغانستان مشخص می شود منجم زاده

مطالب اخیر