مطالب مرتبط:

رئیس جمهور افغانستان به ولایت غور سفر کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور غم شریکی با خانواده های حادثۀ اخیر ولایت غور و بررسی اوضاع عمومی امنیتی این ولایت، وارد غور شد.

مطالب اخیر