مطالب مرتبط:

جنرال دوستم: نظام متمرکز گذشته‌یی پر از بی‌عدالتی و تبعیض دارد، باید اصلاحش کرد

شماری از مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی می‌گویند که نظام متمرکز جواب‌گوی نیازمندی‌های فعلی افغانستان نیست، لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی برگزار شود تا نظامی سیاسی کشور تغییر باید.

مطالب اخیر