مطالب مرتبط:

واکنش‌ها در پیوند به کشته شدن خبرنگار تلویزیون آریانا در هلمند

در ادامه نگرانی ها در مورد خشونت ها در برابر خبرنگاران و عدم مصونیت آنها در افغانستان، یک خبرنگار در جنوب این کشور شکار ماین شد و جان داد. نعمت الله زهیر در شهر لشکرگاه مرک...

مطالب اخیر