مطالب مرتبط:

عبدالله: دوام حکومت وابسته به تطبیق توافقنامۀ سیاسی است

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید، مشکلات بوجود آمدۀ سیاسی ناشی از عدم تطبیق کامل مفاد موافقتنامه سیاسی می باشد. عبدالله عبدالله بار دیگر خواستار عملی شدن متن موافقتنامه سیاس...

مطالب اخیر