مطالب مرتبط:

شربت گل از زندان رها شد

شربت گل خانم رنگین چشم افغان که ده روز قبل از سوی ادارۀ تحقیقات فدرال پاکستان بازداشت شد، امروز (جمعه) از قید رها گردید و قرار است به روز دوشنبه به افغانستان برگردد. عمر زاخیلوال سفیر افغانستان د...

مطالب اخیر