مطالب مرتبط:

رییس جمهور هیئتی را به منظور بررسی چگونگی کشته شدن افراد ملکی در قندوز موظف کرد

اعلامیۀ ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور غنی می‌گوید، دشمنان افغانستان منازل مسکونی را سپر قرار داده‌اند که در نتیجۀ آن شماری از غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان کشته شده‌اند.

مطالب اخیر