مطالب مرتبط:

مرگ سه خبرنگار در کمتر از یک هفته: خبرنگار تلویزیون آریانا در هملند کشته شد

نعمت الله ظهیر، خبرنگار تلویزیون آریانا در هلمند صبح امروز بر اثر انفجار ماین کنار جاده ای کشته شد.

مطالب اخیر