مطالب مرتبط:

محور: خواست احزاب سیاسی برای پایان اختلاف‌های …

در این برنامه گرداننده مسعود ملک خواست احزب سیاسی کشور برای پایان دادن اختلاف‌ها میان رهبران حکومت را با سیدجواد حسینی سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان بحث کرده است.

مطالب اخیر