مطالب مرتبط:

خبرنگار تلویزیون آریانا در اثر انفجار ماین در هلمند کشته شد

مقامات هلمند می گویند، خبرنگار شبکه تلویزیون آریانا در اثر انفجار ماین کشته شده است. نعمت الله زهیر صبح روز جمعه در منطقه حوزه دوم لشکرگاه زمانی که برای تهیه گزارش به سوی منطقۀ جنگ روان بود د...

مطالب اخیر