مطالب مرتبط:

افغانستان و چین در زمینه استخراج معادن به توافق رسیدند

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت: سیاست خارجی کابل در منطقه براساس جامعه امن اقتصاد محور بنا شده و افغانستان در زمینه‌های استخراج معادن با چینی‌ها به توافقات مهمی رسیده‌اند.

مطالب اخیر