مطالب مرتبط:

۷۲ تن برای کمیسیون های انتخابات واجد شرایط شناخته شدند

اعلامیه ایتوا می‌افزاید که این افراد بازهم فیلتر خواهند شد و از آن میان بیست و یک تن برای کمیسیون مستقل انتخابات و پانزده تن دیگر برای عضویت در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به دفتر ریاست جمهوری معرفی خواهند شد.

مطالب اخیر