مطالب مرتبط:

تئاتر افغانستان آکامیک می‌شود/ رسانه‌های غربی تصویری خشن از افغانستان به نمایش می‌گذارند

مسئول سومین جشنواره تئاتر دانشجویان کابل با بیان اینکه تئاتر افغانستان را آکادمیک می‌سازیم، گفت: رسانه‌های غربی تصاویری نامطلوب از افغانستان به نمایش می‌گذارند.

مطالب اخیر