مطالب مرتبط:

راه اندازی برنامه فرهنگی از سوی دانشجویان افغان در قزاقستان

ده ها دانشجوی افغان در دانشگاه ملی زراعت قزاقستان برنامه ای فرهنگی راه اندازی کرده اند که هدف آن معرفی چهره واقعی افغانستان خوانده شده است.

مطالب اخیر