مطالب مرتبط:

رییس‌جمهورغنی از تلفات غیر نظامیان در کندز متأثر است

پس از افزایش تلفات غیرنظامیان در نتیجۀ عملیات نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی در کندز، ارگ با نشر یک خبرنامه گفت رییس‌جمهورغنی از تلفات غیر نظامیان در کندز سخت متأثر است.

مطالب اخیر