مطالب مرتبط:

ارگ: اشرف غنی در مورد تلفات ملکی در کندز ابراز تأثر کرده‌است

رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در مورد تلفات ملکی در کندز تأثر عمیق ابراز نموده و هیئتی را توظیف کرده است که این حادثه را همه جانبه بررسی نماید تا با مرتکبین این جنایت بشری برخورد قانونی صور...

مطالب اخیر