مطالب مرتبط:

دولت آلمان هزینه برای پناهندگان را به میلیاردها دالر افزایش داد

حکومت آلمان توافق کرد که دو میلیارد و ۵۵ میلیون یوروی دیگر را برای رسیدگی به مهاجران در سال جاری در اختیار حکومت های ایالتی و شهرداری های این کشور قرار دهد.

مطالب اخیر