مطالب مرتبط:

تعهد سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا برای پشتیبانی …

سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا از تعهد درازمدت‌شان به پشتیبانی از صلح و امنیت در افغانستان اطمینان می‌دهند. نماینده‌گان سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا امروز پنج‌شنبه (۱۳ عقرب) در نشست شبیه‌سازی سازمان ملل متحد در کابل، گفتند که جهان تعهد درازمدت به افغانستان دارد و در هیچ روند صلح باید دستاوردهای بیش یک دهۀ گذشته در این کشور قربانی نشوند.

مطالب اخیر