مطالب مرتبط:

طوفان گرد و خاک بلخ، سمنگان، بغلان، فاریاب، تخار و قندوز را تاریک کرد

وقوع طوفان گرد و غبار شدید، آسمان ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، فاریاب و قندوز را تیره و تاریک کرده است. گزارش شده که میدان دید در این ولایات به شدت کاهش یافته است.

مطالب اخیر