مطالب مرتبط:

یک دختر مدعى است که ازسوى قوماندان امنيه زارع مورد تجاوزجنسی قرار گرفته

کابل (پژواک، ١٣عقرب ۹۵): یک دختر ۱۸ ساله که مدعى است ازسوى قوماندان امنيه ولسوالى زارع ولايت بلخ و دوفرد مسلح مورد تجاوزجنسی قرار گرفته ميگويد که اگر رييس جمهوربه دادش نرسد، خودش را آتش خواهد زد. دختر ياد شده مريم نام دارد و چهار روز قبل با همراهى پدرش به کابل آمده است . اين دخترکه... read more

مطالب اخیر