مطالب مرتبط:

ماسکرانو و خطر صعود نکردن به جام جهانی

خاویر ماسکرانو، مدافع با تجربه و کاپیتان دوم آرجنتاین اعتراف کرد که شرایط این تیم برای صعود به جام ...

مطالب اخیر