مطالب مرتبط:

روسیه آماده همکاری با افغانستان در تمامی عرصه‌ها است

نخست وزیر روسیه در دیدار با «عبدالله عبدالله» گفت: کشورش به کمک‌های انسانی٬ فراهم سازی بورسیه برای دانشجویان افغانستان و آموزش نظامیان افغانستان ادامه می‌دهد.

مطالب اخیر