مطالب مرتبط:

اعطای جواز مربیگری به چهار تن از اعضای فدراسیون گلف هرات + تصاویر

پیام آفتاب: آمریت ورزشی هرات برای اولین بار جواز مربی گری برای چهار تن از اعضای فدراسیون گلف هرات توزیع نمود.

مطالب اخیر