مطالب مرتبط:

مجلسی ها با تمام قدرت پارلمان را در چنگال دارند

با رد شدن پی در پی فرمان تقنینی رییس جمهور برای اصلاحات انتخاباتی مردم اعتماد خود را به پارلمان از دست داده اند

مطالب اخیر