مطالب مرتبط:

ز اصل من خبر داری نداری؟؟

این شعر، تقدیم افغانستانی های‌که سنگ‌ افغانیت را بر سینه‌می‌کوبند

مطالب اخیر