مطالب مرتبط:

حبیب‌زی: تسهیلات تازه دسترسی به جواز ساختمانی ایجاد می‌شود

شاروالی کابل با حمایت مالی بانک جهانی تسهیلات تازه را به منظور سیستم مؤثر دسترسی به جواز ساختمانی ایجاد می کند بانک جهانی امروز با نشر خبرنامۀ گفته که در نتیجه روی کار آمدن ای

مطالب اخیر