مطالب مرتبط:

عبدالله نقش علما را در تأمین امنیت و ثبات بنیادی ‌خواند

رئیس اجرائیه افغانستان نقش علمای کشور را در مبارزه با طالبان، افراطگرایی و تأمین امنیت و ثبات بنیادی می خواند عبدالله عبدالله گفته است که جلو تبلیغات سوء علیه حکومت افغانستان از سوی علم

مطالب اخیر