مطالب مرتبط:

عدالت شخصی و رنج اضافی

پیام آفتاب: دوستم نیز وقتی از فقدان عدالت و توازن قومی/ملی سخن می‌گوید، در طرفدارانش اسنادی را نشان می‌دهند که غنی از امضای آن خودداری ورزیده و بر اساس این اسناد، خواست‌های دوستم مبنی بر گزینش و استخدام افراد در ادارات حکومتی، سمت‌گرایانه و قومی است.

مطالب اخیر