مطالب مرتبط:

کمیته مختلط شورای ملی فرمان تقنینی رئیس جمهور را رد کرد

کمیته مختلط شورای ملی افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در رابطه به اصلاحات انتخاباتی را رد کرد نجیبه حسینی منشی مشرانو جرگه و عضو کمیته مختلط امروز به رادیو آزادی گفت که این فیصله پس ا

مطالب اخیر