مطالب مرتبط:

د رضوی خراسان والی: په هرات کی د ایرانی تولیداتو لسم نندارتون، د ایران او افغانستان د دوو ملتونو ارتباطی پل دئ

علیرضا رشیدیان وویل: له ختیځ څخه لویدیځ او له لویځ څخه ختیځ ته پرترانزیتی لاری باندی د هرات ولایت موقعیت کولای شی د سیمی په اقتصادی او ټولنیزه وده کی داسی رول ولوبوی چی د افغانستان له خاوری اوجغرافیې اوچت وی.

مطالب اخیر