مطالب مرتبط:

چه تعداد افغان‌ها به مسکن نیاز دارند؟

وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان می‎گوید، در حال حاضر مردم افغانستان به دو میلیون مسکن نیاز دارند، که سالانه باید حد اقل پنجاه هزار خانه ساخته شود. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن د...

مطالب اخیر