مطالب مرتبط:

ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آماده‌ میزبانی گفتگوهای صلح است

ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آماده گی شان را برای میزبانی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ابراز کرده‎اند. این مطلب را محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان د...

مطالب اخیر