مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد سرک بهارک – اشکاشم و ۸ قرارداد دیگر را به‌ارزش ۷,۵ میلیارد افغانی منظور کرد

(Visited 34 times, 1 visits today)

مطالب اخیر