مطالب مرتبط:

نگرانی مجمع مردمی هرات از افزایش ناامنی‌ در هرات

مجمع مردمی هرات از آنچه افزایش ناامنی‌ها در این ولایت می‌خواند، نگران است. اعضای این مجمع می‌گویند اختطاف‌ها، ترورها و سرقت‌های مسلحانه در شهر هرات افزایش یافته و این ناامنی‌ها رو به افزایش است. اعضای مجمع مردمی هرات می‌گویند هم اکنون سه تن از باشنده‌های این ولایت در قید آدم ربایان هستند و دولت برای رهایی آنان هیچ کاری نکرده است. از سوی دیگر پولیس هرات این گفته‌ها را رد می‌کند و تأکید دارد که وضعیت امنیتی هرات در ماه‌های اخیر بهبود یافته و هیچ تهدید امنیتی در این ولایت وجود ندارد.

مطالب اخیر