مطالب مرتبط:

رهبر داعش دستور حمله به ترکیه و عربستان را صادر کرد

ابوبکر البغدادی، رهبر گروه تروریستی داعشی از جنگجویان این گروه خواسته است که تا به ترکیه و عربستان حمله کنند.

مطالب اخیر