مطالب مرتبط:

کابل و دوشنبه بر همکارهای دوجانبه و ارتقای سطح روابط تاکید کردند

«عبدالله عبدالله» در دیدار با صدراعظم تاجیکستان از آمادگی کابل برای افزایش روابط تجاری و فرهنگی میان 2 کشور خبر داد.

مطالب اخیر