مطالب مرتبط:

رهبران حکومت در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی دیدگاه مشترکی ندارند

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا می گوید که رهبران حکومت در خصوص اصلاح نظام انتخابات دیدگاه مشترک و واضح ندارند و اصلاح نظام انتخاباتی برای هر جناح، داری تفسیر متفاوت و جداگانه است

مطالب اخیر