مطالب مرتبط:

کمیسیون مشترک شورای ملی بدون نتیجه

کمیسیون مشترک شورای ملی برای رایزنی به فرمان تقنینی رییس جمهور اشرف غنی در باره اصلاح نظام انتخابات روز گذشته سرطان کارش را آغاز کرد اما کار این کمیسیون بی آنکه به نتیجه برسد پایان یافت

مطالب اخیر