مطالب مرتبط:

نقش علما در مبارزه با طالبان٬ افراط‌گرایی٬ تامین امنیت و صلح و ثبات بنیادی‌است

رئیس اجرایی در ادامه افزود ما در جمهوری اسلامی افغانستان هستیم، دین ما اسلام و قانون اساسی ما اسلامی است ولی علیه همین نظام و حکومت اعلام جهاد شده است دشمنان ما در همان قریه‌های که صدای آذان در پنج وقت نماز بلند می‌شود مصروف قتل و کشتار هستند، علیه حکومت و نظام تبلیغات گسترده صورت می‌گیرد

مطالب اخیر