مطالب مرتبط:

از سقوط امیدهای مردم تا ثبوت‌خواهی حکومت / آزیتا رفعت

شکی نیست که پهن‌سازی سلطه سیاسی و دست‌یابی بیشتر به مخزن‌های اصلی قدرت، همیشه اندیشه و دغدغهٔ نخست برای حکومت‌مداران ما و شرکای سیاسی‌شان بوده است.

مطالب اخیر